MØD NETVÆRKET: METTE OLESEN

Mette OlesenHvor arbejder du? 

Er erhvervs ph.d. studerende ved hhv. COWI Aalborg samt Aalborg Universitet

Hvad er din uddannelse? 

Bachelor i Plan og Miljø samt Master in Urban Planning and Mangagement ved Aalborg Universitet​

1. Hvad arbejder du med netop nu?

Jeg sidder p.t. ved Oxford Universitets transportforskningsgruppe i et forskningsophold forbundet med min ph.d. Her er jeg p.t. ved at færdiggøre min afhandling, der handler om planlægning af letbaneprojekter i en Europæisk kontekst. Afhandlingen giver et kvalitativt perspektiv på planlægningspotentialer og udfordringer knyttet til letbaneprojekter. Konkret består projektet af 4 primære dele: 1) Hvad er baggrunden for disse projekter, og hvordan er projekterne framet i forskellige europæiske kontekster? 2) Hvilke værdier knytter sig til disse projekter i en bredere forstand end de værdier der traditionelt set evalueres igennem samfundsøkonomiske analyser? 3) Hvordan har letbaneprojekterne ændret byrum, planlægning og mobilitetshierarkier i de byer hvor de er planlagt? 4) Hvad kan vi i praksis lære af disse erfaringer fremadrettet i planlægningen af nye projekter?

2. Hvad giver det dig at være medlem at NYP?

Da jeg bor i Aalborg og er en del af det lokale netværk, Nordjyske Planlæggere heroppe, synes jeg også det er vigtigt at have en relation til hovedstaden, hvor NYPs aktiviteter primært ligger. Jeg har tidligere deltaget i NYPs nytårskur og mødte her mange spændende mennesker. I Nordjyske Planlæggere ser vi mange spændende muligheder i at arrangere spændende ture på tværs af landet. Studieturen ‘Roadtrip i Vandkanten’ var bl.a. en udmøntning af dette samarbejde.

3. Hvilket stof er en god planlægger gjort af?

En kreativ og innovativ sjæl, der kan rumme mange fagligheder og er god til at tolke samfundstendenserne. Det er også vigtigt at forstå det politiske spil som er en vigtig del af planlægningsfaget. Samtidigt mener jeg at samarbejdet med borgere er vigtigt for at sikre gode løsninger som bakkes op lokalt.

4. Hvem vil du helst på byvandring med?

Jeg ville elske at tage en tur med Jane Jacobs i bydelen Green Village New York. Hun har haft stor betydning for planlægning og hendes perspektiver holder stadig i dag selv om hun skrev sin berømte bog ‘The Death and Life of Great American Cities’ i 60erne

5. Hvad inspirerer dig netop nu (projekter, ideer, blog, tendenser mm.)

Da jeg jo p.t. sidder dybt begravet i forskning bliver jeg nødt til at nævne Aktør-Netværk teori som en ramme til at forstå hvordan det materielle i samspil med det sociale er med til at forandre vores byer. Helt konkret bruger jeg denne ramme til at forstå hvilke planlægningsidealer letbanen er med til at formidle og hvordan den er med til at redefinere de korridorer hvor den implementeres. Hvis det skulle have interesse kan bogen ‘ Urban Assemblages’ – How Actor Network Changes Urban Studies’ anbefales.

Jeg er også meget inspireret af tendensen til at sætte Mobilitet på dagsordenen i mange danske byer – hermed rettes der et større fokus på samspillet mellem by- og transportplanlægning, noget som der i høj grad er behov for!