MØD NETVÆRKET: JEPPE FINK

Jeppe FinkHvor arbejder du? Plan & Byg, Aalborg Kommune

Hvad er din uddannelse? Cand. Polyt. Urban Design, Aalborg Universitet​

1. Hvad arbejder du med netop nu?

I øjeblikket arbejder jeg primært med lokalplanlægning. Derudover bidrager jeg til en udstilling om omdannelse af Nørresundby Havnefront – det næste store byomdannelsesområde i Aalborg. Desuden arbejder jeg løbende med opgaver vedrørende midlertidig anvendelse af byrum.

2. Hvad giver det dig at være medlem at NYP?

Jeg har lige meldt mig ind, så jeg har ikke de store erfaringer med NYP endnu. I slutningen af august mødte jeg nogle NYP’ere på den mobile konference ”Roadtrip i vandkanten” arrangeret af Nordjyske Planlæggere – det var en festlig og faglig oplevelse! Jeg forventer, at medlemskabet af NYP vil åbne op for flere af den slags møder med fagfæller på tværs af landet, mulighed for at deltage i spændende arrangementer, og ikke mindst følge med i hvad der rør sig rundt omkring i Plandanmark.

3. Hvilket stof er en god planlægger gjort af?

En planlægger skal kunne navigere i forhold til det politiske landskab og på tværs af fagligheder. Samtidigt skal planlæggeren have empati, samfundsforståelse og gode formidlingsevner… Sagt med andre ord – den gode planlægger er en tusindkunstner.

4. Hvem vil du helst på byvandring med?

Listen er lang og vokser løbende. Men lige netop nu ville jeg gerne på byvandring med chefplanlæggerne bag IBA Hamburg rundt på Wilhelmsburg og de andre øer i Elben, projektet strækker sig over. Det er et spændende område, hvor der er masser af inspiration at hente – både hvad angår projekter, der fremmer byliv og skaber muligheder samt forbedring af forholdene for de mennesker, som bor i området, og projekter der omhandler fysisk omdannelse – fra den helt store planskala til konkret byrumsdesign og arkitektur.

5. Hvad inspirerer dig netop nu (projekter, ideer, blog, tendenser mm.)

Midlertidig anvendelse. Når der åbnes op for midlertidig anvendelse af et område, giver det mulighed for at eksperimentere og teste idéer, som måske ville være blevet bremset af fastlåste forestillinger om, hvad der er muligt på et givent sted. Samtidig giver det borgerne mulighed for at tage mere aktivt del i udviklingen af deres by. På den måde kan midlertidighed, set ud fra et planfagligt synspunkt, anvendes som et demokratisk redskab – en slags udvidet borgerinddragelse. I Aalborg har vi et konkret eksempel i det tidligere Tivoli Karolinelund, hvor det på baggrund af en offentlig debat blev vedtaget at udskyde beslutningen om parkens fremtid og i stedet åbne den som midlertidig folkepark i (foreløbigt) en 3årig periode. Det bliver spændende at se, hvor projektet lander! www.facebook.com/nykarolinelund