MØD NETVÆRKET: MARIE NISSEN BONEFELD

Marie Nissen BonefeldHvor arbejder du? 

I Næstved Kommune, Team Klima og Plan

Hvad er din uddannelse?

Arkitekt skolen i København, byplan afdelingen

1. Hvad arbejder du med netop nu?

Vi har netop sendt den nye kommuneplan 2013 i høring. Der har jeg været med til at udvikle en mini kommuneplan. Det er et nyt tiltag for lettere at komme i dialog med lokalrådene og andre interesserede borgere omkring ændringerne i kommuneplanen. Der er lavet 6 Mini Kommuneplaner, der passer til hver af de 6 geografiske områder Næstved Kommune er opdelt i. Vi er spændte på at se hvordan Mini Kommeplanerne bliver taget imod.

2. Hvad giver det dig at være medlem at NYP?

NYP er et rigtig godt socialt mødested, hvor man møder andre med samme interesse. De mange forskelige fagligheder giver en god forståelse for bredden i vores branche. Samtidig er det godt at blive rusket lidt igennem til arrangementerne NYP holder, så går man ikke helt i stå faglig.

3. Hvilket stof er en god planlægger gjort af?

Man skal have et godt overblik og trives godt i et tværfagligt miljø. Man skal være en god iagttager og kunne tænke ud af boksen. Samtidig skal man have en evne til at formidle sit stof til fagfæller, men endnu vigtigere til borger og politiker.

4. Hvem vil du helst på byvandring med?

Hvis man kunne skrue tiden tilbage ville jeg vælge den afdøde arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen. Han var en stor formidler der kunne formidle svært stof så alle kunne være med. Han havde mange fine iagttagelser af byer og deres liv. Jeg tror han kunne komme med mange gode historier på en tur rundt i hvilken som helst by.

5. Hvad inspirerer dig netop nu (projekter, ideer, blog, tendenser mm.)

Lige nu finder jeg problematikken mellem byerne og landsbyernes fremtidige rolle enormt interessant. Hvordan skal vores samfund organiseres fremover, når der er så stor tilflytning til byerne og et stigende antal pendlere? Aalborg Universitet har fornyligt udsendt en rapport der behandler emnet ”Europæiske tendenser i territorial udvikling, governance og planlægning” den kan findes på deres hjemmeside.