MØD NETVÆRKET: VILFRED HVID

Vilfred HvidHvor arbejder du? I Kuben Management A/S som rådgiver

Hvad er din uddannelse? Geograf, cand. scient.

1. Hvad arbejder du med netop nu:

Det der fylder rigtig meget netop nu er, at de danske kommuner er begyndt at forberede sig på, hvor de skal få udarbejdet deres planstrategier. Planstrategierne skal jo være kommunens øverste strategiske ledestjerne, og det er derfor helt afgørende at der i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategien træffes centrale politiske beslutninger.

Specielt land-, og udkantskommunerne fylder meget, fordi diskussionerne om affolkning, hjerneflugt, nedgang i antallet af arbejdspladser og økonomisk stagnation står højt på dagsordenen i administrationerne. Mange kommuner vil gerne vende udviklingen, men det er i bund og grund umuligt. Dog kan man igennem en fokuseret indsats få ting til at lykkes i de dele af kommunen med de bedste forudsætninger – men så skal man se i øjnene, at de andre dele af kommunen må stå til. Det hjælper jeg så med at skabt erkendelse af fra planafdeling til direktion og videre til politikerne igennem seminarer, busture og måske et par nyskabende arrangementer.

2. Hvad giver det dig at være medlem af nyp?

Jeg må nok indrømme, at jeg ikke bruger NYP til meget andet end modtagelse af nyhedsbrevet.

3. Hvilke stof er en god planlægger gjort af?

Som rådgiver har jeg jo fornøjelsen af at møde og samarbejde med mange kommunale planlæggere. De bedste af dem er i stand til at træde ud af deres rolle som myndighed. De kan indgå som projektpartnere og skabe fremdrift i projekter, og så kan de sikre, at projektet er så godt klædt på som muligt, når de skal myndighedsbehandle det.

Desuden ved de bedste planlæggere, at resultatet af deres arbejde vil glæde eller plage fremtidige generationer, og de tør derfor stå ved deres faglighed. De lader sig ikke knække, når forhandlerne fra Dansk Supermarked kæmper for at bygge en Netto ved ringvejen, og de har modet til at udfordre planchefen, kommunaldirektøren eller borgmesteren, når det er nødvendigt.

4. Hvem ville du helst tage en byvandring med?

De bedste byvandringer skabes, når man forener det lokale med det udefrakommende blik. Jeg vil derfor helst på byvandring med den lokale kommunale planlægger. Det har jeg været mange gange, og det lærer begge parter altid meget af.

5. Hvad inspirer dig netop nu?

I øjeblikket er jeg meget optaget af, hvordan vi kan udvikle vores byer og landdistrikter smartere, så vi bliver i stand til at tilpasse os de voldsomme bevægelser fra land mod by. Landdistrikterne skal blive i stand til at blive mindre uden at forfalde, og de største byer skal blive i stand til at håndtere det voldsomme pres på infrastruktur, arealer, miljø osv., som tilflytningen og fastholdelsen betyder.

Noget af det mest inspirerende er i den forbindelse Realdanias publikation Stationsbyer i dag udarbejdet af Christian Fertner og Niels Boje Groth fra Københavns Universitet. Publikationen indeholder meget interessante og innovative fremstillinger af data, der for alvor åbner øjnene for de udfordringer de mindre danske byer står over for.