MØD NETVÆRKET: LYNG BRØNDUM DYRHOLM

Lyng Brøndum Dyrholm

Hvor arbejder du:

Projektudvikler på BO & GRO, Områdesekretariatet Helsingør, Boliggården

Hvad er din uddannelse:

Cand. Soc. i Plan, By & Proces og Performance-design, Roskilde Universitet.

 

 

Hvad arbejder du med netop nu?

Jeg er netop blevet ansat som projektudvikler på det nyopstartede projekt BO & GRO. Projektet er støttet af Nordeafonden og er opstået i et partnerskab mellem Områdesekretariat for de boligsociale Helhedsplaner i Helsingør og non profit organisationen Haver til Maver. Med inspiration fra positive eksempler med skolehaver og den spirende byhavebevægelse, sigter projektet mod at styrke opblomstringen af naboskabet i de almene boligområder gennem grønne aktiviteter. Ved i fællesskab med beboerne at omdanne ubenyttede græsarealer til levende have- og aktivitetsmiljøer, er det hensigten at pege på nye veje til sameksistens og trivsel. Projektet vil forløbe i tre vidt forskellige boligafdelinger over tre år, med henblik på at udvikle en generisk model til inspiration for initiativtagere og andre boligafdelinger, der ønsker at lave lignende indsatser. Lige nu er vi så småt begyndt at etablere de grønne miljøer i den første boligafdeling. Vi har derfor også travlt med at passe og beplante den nye køkkenhave og finde gode løsninger til, hvordan vi i fællesskab skal få etableret nogle engagerende og indbydende opholdsrum, udendørs køkken mm.

Hvad giver det dig at være medlem af NYP?

NYP holder nogle rigtig fine arrangementer, hvor man både har mulighed for at holde sig opdateret, blive klogere, blive inspireret og ikke mindst ses med ligesindede, der brænder for byudvikling. Jeg synes det er super fedt at opleve så stort et engagement blandt andre unge planlæggere, og det giver rigtig god mening, når vi indimellem også kan trække på hinandens evner og ressourcer på tværs af netværket.

Hvilke stof er en god planlægger gjort af?

Jeg mener, at det er utrolig vigtigt at gå til planlægningen med en stor portion ydmyghed for det sted og de mennesker, man beskæftiger sig med. Uanset om det handler om områdefornyelse i eksisterende bydele, eller om at opbygge nye byområder, vil de steder, vi møder, rumme en vis portion af liv, stemninger, fortællinger og ressourcer. Jeg er stor tilhænger af at tage udgangspunkt i eksisterende kvaliteter og bringe dem i spil på nye måder, der giver mening for de mennesker, der bor i og bruger byen til daglig. For netop ved en involverende tilgang, med respekt for det eksisterende miljø, kan vi appellere til en bæredygtig forankring af den udvikling, vi ønsker at skabe. For mig at se, handler byudvikling netop om at kunne manøvrere i et komplekst samspil mellem fysiske strukturer og sociale interaktioner, hvor der altid eksisterer vidt forskellige og som oftest også flere modstridende interesser på alle niveauer.

Hvem ville du helst tage en byvandring med?

Grundlæggende synes jeg altid det er spændende at gå på opdagelse med mennesker, der med begejstring og entusiasme viser deres by, så man ser den på helt nye måder. Jeg har tidligere været med til at vise stifteren af projektet ”Better Block” Jason Roberts rundt i København sammen med TagTomat og Borgerlyst. Det kunne være sjovt at besøge ham til en rundvisning i Dallas en dag. Han er en fantastisk fortæller, og jeg er meget inspireret af hans evne til at engagere lokale medborgere og institutioner aktivt i debatten om bylivet gennem midlertidige eksperimenter, der skabes i fællesskab.

Hvad inspirerer dig netop nu?

Jeg synes virkelig der er rigtig mange unge planlæggere og iværksættere, der på hver deres måde har været med til at udfordre den traditionelle måde at udvikle, se, smage, lytte til og interagere med byen og dens indbyggere på. Noget der ikke alene har præget den lokale kontekst, de hver især har beskæftiget sig med, men som også har givet genklang i blandt garvede planlæggere og på det politiske niveau. Hatten af for det! Jeg bliver også inspireret, når folk tør gå mere eksperimenterende til værks, uden at kende endemål og rute på forhånd. Det hænger jo i virkeligheden også sammen med den ydmyge tilgang. Dem, der virkelig inspirerer mig, er ikke dem, der giver alle svar og løsninger på forhånd, men dem der formår at understøtte byens borgere i at finde nye svar og løsninger.