MØD NETVÆRKET: GUSTAV Z. BRADE

Gustav Z BradeHvor arbejder du?

Jeg arbejder i Realdania. Som projektleder i det filantropiske program Rum for alle

Hvad er din uddannelse?
Cand. Scient. Pol (Statskundskab) og MA Cities (King’s College)

Hvad arbejder du med netop nu:
I Rum for alle har vi fokus på de sårbare og mest udsatte grupper i Danmark. Vi forsøger at identificere områder, hvor det byggede miljø kan spille en særlig rolle på dette felt – fx omkring sundhedsfremmende aktiviteter, nye mødesteder og fysiske rammer til særlige målgrupper. Arbejdet består bl.a. i at analysere forskellige problemfelter og skabe nye partnerskaber mellem aktører der kan lede til konkrete projekter. Lige nu er jeg meget involveret i vores Skoleplus kampagne, en potentiel omdannelse af Kofoeds Skole, udvikling af nye park- og naturområder og en række mere uformelle projekter i støbeskeen.

Derudover består mit arbejde også i at formidle og evaluere vores indsatser, samt behandle og udvikle ansøgninger til vores program, så de både understøtter vores filantropiske strategi og skaber værdi hos ansøgeren.

Hvilket stof er en god planlægger gjort af?

Imødekommenhed, åbenhed og nysgerrighed. For mig handler god planlægning om at lade lokale dynamikker og stærke fagligheder udfordre hinanden. At skabe en rumlig form gennem konstruktive samarbejder, hvor alle kommer lidt på glat is af hinandens input.

Hvem ville du helst tage en byvandring med?

Jeg tror en tur med Henry Ford i Detroit i dag ville være stærkt underholdende. Alternativt ville jeg gerne gå Thatcher på klingen omkring hendes liberale freakshow i Canary Wharf i London.

Hvad inspirer dig netop nu?

Jeg er meget optaget af hvordan såkaldt komplekse problemstillinger kan låses op igennem gensidigt forpligtende handlinger fra en række forskellige aktører. I USA har man i nogen år arbejdet med Collective Impact Groups som en metode til dette, der har vist stort potentiale. Realdania er nu ved at prøve den af i dansk kontekst. Det er spændende at følge med i.

I mit daglige arbejde er det interessant når forskellige fagligheder fra fx det sociale felt bliver sat sammen med arkitekturen og planlægningen. Det kommer der næsten altid noget godt ud af, hvor alle bliver lidt klogere.