MØD NETVÆRKET: JAKOB MATZEN

Jakob MatzenHvor arbejder du? Center for Planlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Hvad er din uddannelse? Arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, afgang 2001

1. Hvad arbejder du med netop nu:

Lokalplanen for Ørestad syd for motorvejen, hvor bl.a. ”det sorte tårn” fra regeringsdannelsens dage og 8-tallet ligger, står til at blive revideret. By & Havn har sat en idékonkurrence for en ny planstruktur for bydelen i gang, resultatet bliver formentlig omsat i en ny lokalplan for dele af området. Derudover kommer Kommuneplan 2015 til at fylde i år, hvor jeg er med i den primære arbejdsgruppe i TMF. Ellers tager jeg mig af mange besøg af planlæggere, politikere og proffesionals fra udlandet, som får oplæg om Kbh’s fortræffeligheder og guidede ture i Ørestad, Sluseholmen m.fl. CPH is hot out there ..!

2. Hvad giver det dig at være medlem af nyp?

Jeg må indrømme at jeg ikke har været til NYP arrangementer i efterhånden flere år. SÅ ung en planlægger er jeg heller ikke mere og har fået en del børn siden sidst … men min bedre halvdel kom forleden begejstret hjem fra et NYP-arrangement hos Realdania! Jeg læser nyhedsbrevene fra tid til anden og synes, der er mange gode tiltag – keep up the good work!

3. Hvilke stof er en god planlægger gjort af?

En god planlægger holder styr på helheden og er om nødvendigt skarp på detaljen, hvilket er der, hvor vi bliver presset af developere og grundejerne – og der er risiko for kvalitetsmæssige smuttere… Han eller hun skal værne om sin integritet og opretholde idealismen, men samtidig være realist og pragmatiker. Det gælder både i forhold til ”kunderne” udefra men sandelig også indadtil i forhold til ledelsen og politikerne i kommunen.

4. Hvem ville du helst tage en byvandring med?

Larry Beasley, som indtil 2008 var ‘co-director of planning’ i Vancouver på Canadas vestkyst. Han er visionær, dygtig og skarp – og samtidig et ydmygt og utroligt generøst menneske. Jeg deltog i et såkaldt Summer School på UBC i 2010, som Larry stod for. Det var 2 forrygende uger i selskab med ham og over 20 deltagere fra hele verden (bl.a. en stor flok yngre planlæggere fra Abu Dhabi) som jeg holder kontakt med via de sociale medier. Og de måtte såmænd alle gerne komme med på den byvandring ..! Jeg tror, jeg vil invitere dem til København snart!

5. Hvad inspirer dig netop nu?

Jeg bliver inspireret af tværgående, tværfagligt arbejde, hvilket jeg oplever særligt nu i sammenhæng med kommuneplanen. Jeg følger planrelaterede twitter profiler (såsom Richard Florida, Brent Toderian, Copenhagenize m.fl.) og finder gode links der og på linked-in. Atlantic Cities er en interessant blog, men i sagens natur meget fokuseret på USA/CA. Så læser jeg p.t. i ”Bird Cloud” af Annie Proulx om forfatterens oplevelser og prøvelser med arkitekten og skiftende entreprenører, da hun som 70-årig beslutter at bygge et nyt hus til sig selv i Wyomings vildmark. På trods af uddybende beskrivelser af dyre-, fugle og planteliv og mange sidehistorier, har den en sært dragende spændingskurve.