MØD NETVÆRKET: LYNG BRØNDUM DYRHOLM

Hvor arbejder du: Projektudvikler på BO & GRO, Områdesekretariatet Helsingør, Boliggården Hvad er din uddannelse: Cand. Soc. i Plan, By & Proces og Performance-design, Roskilde Universitet.     Hvad arbejder du med netop nu? Jeg er netop blevet ansat som projektudvikler på det nyopstartede projekt BO & GRO. Projektet er støttet af Nordeafonden og er opstået i et partnerskab mellem Områdesekretariat for de boligsociale Helhedsplaner i Helsingør og non profit organisationen Haver til Maver. Med inspiration fra positive eksempler med skolehaver og den spirende byhavebevægelse, sigter projektet mod at styrke opblomstringen af naboskabet i de almene boligområder gennem grønne aktiviteter. … Læs mere

MØD NETVÆRKET: GUSTAV Z. BRADE

Hvor arbejder du? Jeg arbejder i Realdania. Som projektleder i det filantropiske program Rum for alle Hvad er din uddannelse? Cand. Scient. Pol (Statskundskab) og MA Cities (King’s College) Hvad arbejder du med netop nu: I Rum for alle har vi fokus på de sårbare og mest udsatte grupper i Danmark. Vi forsøger at identificere områder, hvor det byggede miljø kan spille en særlig rolle på dette felt – fx omkring sundhedsfremmende aktiviteter, nye mødesteder og fysiske rammer til særlige målgrupper. Arbejdet består bl.a. i at analysere forskellige problemfelter og skabe nye partnerskaber mellem aktører der kan lede til konkrete … Læs mere