Planlæggerens rolle i det moderne folkestyre

Dato: 29. marts 2017
Tid: 0:00 - 0:00
Netværksbar

Pris:

NYP-medlemmer: 30 kr.

Ikke-medlemmer: 100 kr.

Tilmelding: mads@nyp.dk

Betaling: Mobilepay 60708163 eller Bankoverførsel til reg. 1551 konto 10084407.


Mange byplanlæggere arbejder i en politisk styret organisation i enten kommuner eller i staten. Men hvor godt kender vi rollen som embedsmænd i det moderne folkestyre? Hvordan kan planlæggere og planafdelinger sikre at deres bistand af det politiske niveau sker optimalt og med respekt for regler, og normer, der gælder i Danmark.

Politikerne får bistand af et embedsværk, som rådgiver og bistår den politiske ledelse ved formuleringen af ny politik og ved gennemførelsen af de politiske beslutninger.
I det moderne folkestyre er et velfungerende og tidssvarende embedsværk en væsentlig forudsætning for kvalificerede politiske beslutninger, for deres effektive gennemførelse og for respekten for retsstaten. Embedsmændene skal være lydhøre over for den politiske ledelse og løse deres opgaver inden for de rammer, der findes i lovgivningen og de grundlæggende normer, som ud over kravet om lovmæssig forvaltning stiller krav om partipolitisk neutralitet, sandfærdighed og faglighed. At embedsværket fungerer har også betydning for den tillid, hvormed befolkningen møder den offentlige sektor.
Det uafhængige Bo Smith udvalg har på opdrag fra DJØF undersøgt, hvilke vilkår og krav, der gælder for embedsværket i dag. Ligesom de har undersøgt hvorvidt embedsværket løser sine grundlæggende opgaver, og med respekt for de regler og normer, der gælder i DK. Ud fra undersøgelsen har udvalget formuleret en række anbefalinger.
På Netværksbaren vil Bo Smith fortælle om udvalgets undersøgelse og deres anbefalinger. Politiker Rune Dybvad, medlem af Københavns Borgerrepræsentation (Soc.) vil bidrage med en politikers perspektiv. Ligesom Birgitte Kortegaard, Planchef i Rudersdal Kommune vil komme ind på planafdelingens samarbejde med det politiske niveau. Hvad skal planlæggere være opmærksom på som embedsmænd i deres fag. Er der noget som er særligt for planlæggere?

Program: 

16:45 Ankomst, kaffe, the og netværk

17:10 Velkomst

17:15 Bo Smith, Tidl. departementschef i Beskæftigelsesministeriet og Formand for Bo Smith Udvalget.

18:00 Pause, sandwich, vand.

18:20 Rune Dybvad, medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet.

18:50 Birgitte Kortegaard, Planchef i Rudersdal Kommune

19:20 Debat

19:45 Tak for i dag ved NYP.