NYP Generalforsamling 2016

Dato:
Tid: -

Netværk for Yngre Planlæggere (NYP) indkalder til ordinær generalforsamling for 2016.

Udkast til dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af ordstyrer
• Valg af referent
• Godkendelse af dagsorden
• Årsregnskab
• Året 2015
• Året 2016
• Koordinationsgruppen
• Evt.

Medlemsforslag til dagsorden skal sendes til mail@nyp.dk senest 8. juni 2016.

Tilmelding er Ikke nødvendig.

Se mere: https://www.facebook.com/events/1707970106144087/