Netværksbar: Strategisk planlægning

Dato:
Tid: -

Vi skal tænke langsigtet og planlægge 10, 20, 50 og 100 år frem. Men hvordan kan vi planlægge strategisk, når vi også skal være helhedsorienterede, tværfaglige og inddrage aktører med hver deres interesse? Sammen med professor Jens Kvorning afholder NYP netværksbar om strategisk planlægning.

Program:
16.30 Ankomst, øl, snacks mv.
17:00 Velkomst og introduktion
17:10 Oplæg fra Professor og Arkitekt Jens Kvorning
17:40 Samtalesalon/Debat
18:45 Afrunding
19:00 Netværk og øl på havnekajen, hvis vejret tillader det.

Hvor:
KADK – Arkitektskolen
Phillip de Langes Allé 10
1435 København K

Pris:
20 kr. for medlemmer af NYP
40 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding og betaling:
Tilmelding til mads@nyp.dk
Betaling til mobilepay 60708163 (NYP) eller bankoverførsel til reg. 1551 konto 10084407.
Tilmelding først gældende ved modtaget betaling.