En by med kant – på kanten af byen?

Dato:
Tid: -

Netværksbar om hjemløshed i København

kanten af byen

Netværk for Yngre Planlæggere sætter den 10. juni fokus på hjemløshed i byen. Kom med og bliv klogere på hjemløshed, boliger og byudvikling.

SFI’s seneste hjemløsetælling viser en fortsat stigning i antallet af hjemløse i Danmark – især i de større byer. I 2015 var der ca. 6.000 personer, som var hjemløse og måtte overnatte på gaden, i varmestuer, herberger eller på sofaen hos familie eller venner. I København anslås antallet at være omkring 1.500.

Mens antallet af hjemløse stiger, falder antallet af billige boliger, og både SFI og Rigsrevisionen peger på, at manglen på billige boliger bidrager til den negative udvikling i hjemløshedsstatistikken.

Hvordan håndterer vi det stadigt voksende behov for boliger til hjemløse i byens rum i en by, hvor boligpriserne i de sidste tyve år er steget? Hvordan planlægger man klogt for hjemløse? Hvordan fungerer de ‘skæve boliger’, der allerede eksisterer i København? Har vi brug for flere tilbud lig disse eller skal vi tænke i nye baner?

PROGRAM
16:30 Velkomst

16:40 Oplæg #1. Rosa Christine Mattsson Socialforvaltningen, København Kommune
Københavns Kommunes udfordring med at skaffe billige boliger til socialt udsatte, flygtninge og alle andre. Hvordan udvikler kommunen skæve boliger? Hvad er muligheder og udfordringer i konceptet med skæve boliger?

16:55 Oplæg #2. Laura Helene Højring, Ph.d.studerende, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Hvordan skabes de bedste betingelser for hjemløse i boliger?
Oplægget handler om Lauras forskning i placering, udformning og organisering ift. hjemløse (og tidligere hjemløses) behov. Der ses både på de særlige forhold der knytter sig til at være hjemløs, på hvilken betydning boligen tillægges, og hvordan de arkitektoniske rammer påvirker deres ageren i dagligdagen.

17:10 Oplæg #3. Ditte Schouenborg og Barbara Thybo.
Inspirationscasen fra Portland, Oregon fortæller en historie om, hvad der sker, når hjemløse får mulighed for at skabe deres eget sted. I 2001 gav Portland Kommune en gruppe hjemløse mulighed for at etablere deres eget sted på hvad der tidligere var et kommunalt kompostområde i udkanten af byen. Dignity Village tog form, og antropologerne Ditte og Barbara har fulgt initiativet gennem 4 måneders feltarbejde. De vil præsentere erfaringer fra de hjemløses landsby.

17:25 Rundvisning i ”På Sporet”

17:45 Diskussion

HVOR
Botilbudet “På Sporet”. Vermlandsgade 33A-33P 2300 KBH S. Vi mødes på hjørnet af Uplansgade og Vermlandsgade.

PRIS
20 kr. for medlemmer af NYP
40 kr. for ikke-medlemmer.

TILMELDING
OBS. Der er 25 ledige pladser. Først til mølle.
Tilmelding til frederik@nyp.dk
Betaling til mobilepay 60708163 (NYP) eller bankoverførsel til reg. 1551 konto 10084407. Skriv: På kanten af byen
Tilmelding først gældende ved modtaget betaling.