MØD NETVÆRKET: KREILS VON FYREN KIELER EKELUND

Mød netværket: Kreils von Fyren Kieler Ekelund

Hvad arbejder du med netop nu? Mit arbejde ved Geopartner er meget varieret, så jeg har altid gang i mange forskellige sager på samme tid. Landinspektører er desværre ofte en lidt overset del af fysisk planlægning. Vores udgangspunkt for planlægning er de matrikulære forhold og de planmæssige og juridiske bindinger. Størstedelen af mine arbejdsopgaver er derfor matrikulære sager og rådgivning i forbindelse med udvikling af fast ejendom. I øjeblikket er jeg med inde over et projekt ude på Amager, hvor et erhvervsområde skal udvikles til boliger og detailhandel, hvilket kommer til at medføre en ny lokalplan og store ændringer i … Læs mere

MØD NETVÆRKET: NINA MOESBY BENNETSEN

Hvad arbejder du med netop nu? I Gladsaxe Kommune arbejder jeg med brugerinddragelse i klimatilpasningsprojekter og samarbejder med borgere og virksomheder i kommunen om at reducere udledningen af CO2. Mit arbejde er ikke traditionelt myndighedsarbejde, men handler mere om at facilitere og at udvikle sammen med borgere og virksomheder. Lige nu arbejder jeg med områder, der skal omdannes til både at være interessante for borgerne og at rumme store mængder regnvand ved skybrud – for at forebygge oversvømmelser ved Buddinge Station. Derudover arbejder jeg med at mindske trængsel gennem attraktive muligheder for at vælge andre mobilitetsformer end den privatejede bil. … Læs mere